Harm Edens

Met de toename van de wereldbevolking groeit ook de behoefte aan voldoende kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam geproduceerd voedsel.

Dat is een uitdaging die nog eens wordt vergroot door factoren zoals klimaatverandering, vervuiling, voedselverspilling en waterschaarste.

Duurzame voedselproductie zal in de komende jaren wereldwijde intensieve samenwerking, innovatie en dus ook investeringen vereisen.

Harm Edens gaat in gesprek met Thomas Luttikhold van Wastewatchers, een innovatieve start-up die voedselverspilling tracht terug te dringen door bewustwording te stimuleren en big data-analyse. Lees hier het volledige artikel.