Neil Dwane

Kunstmatige intelligentie is geen utopie, maar realiteit. Thuis bedienen slimme assistenten de thermostaat en zelfrijdende voertuigen zetten de transportsector op zijn kop. Neil Dwane wijst de sectoren aan die nu al sterk door kunstmatige intelligentie worden ontwricht, en schetst de kansen voor beleggers. Lees hier het volledige artikel.