Robert Went

Robert Went (1955) is econoom. Hij promoveerde in 2001 op een proefschrift over globalisering en werkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarvoor was hij o.a. projectleider bij de Algemene Rekenkamer.