Willemijn Verdegaal

Tijdens Fondsevent wordt er een spel gespeeld rond mogelijke scenario's, die samenhangen met megatrends als verschuiving van het economische en politieke zwaartepunt van West naar Oost, klimaatverandering en een forse toename van de wereldbevolking. Scenarioplanner Willemijn Verdegaal ligt dit toe.