Fondsevent

asdasdasd

25 September 2017
Theater Amsterdam

Fondsevent 2020

De wereld staat op de drempel van een nieuw tijdvak. Die ontwikkeling tekende zich al lang af. Er is sprake van grote, wereldwijde ontwikkelingen zoals vergrijzing, verduurzaming, schuldaccumulatie en extreem lage rentes en een verschuiving van de financieel economische en politieke macht van West naar Oost (Verenigde Staten versus China). Deze ontwikkelingen, die gepaard kunnen gaan met een systeemcrisis, hebben tractie gekregen door de exogene factor van een pandemie. Te verwachten is dat de rol van overheden verder versterkt zal worden, en dat de coronacrisis ook een aantal andere ontwikkelingen zal versnellen, zoals verduurzaming van de economie, de verhouding tussen kapitaal en arbeid en dat geprobeerd zal worden de belastingen voor bedrijven en voor welgestelde burgers te verhogen.

Op maandag 28 september wordt er samen met u een interactief spel gespeeld, waarbij externe experts diverse scenario’s onder de loep nemen. Nadat we dit spel gespeeld hebben zullen de experts van Fondsnieuws, o.a.: Han Dieperink, Roelof Salomons,  Mary-Pieterse Bloem en Han de Jong in de Investment Office de nieuwe wereld duiden. 

Fondsevent: Het grootste event voor beleggingsprofessionals

Fondsevent is het grootste, jaarlijkse kennis- en netwerkevent voor private bankers, beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en beleggingsprofessionals in Nederland. Topbeleggers, trendwatchers en andere eminente sprekers zorgen voor een dag vol kennis, inspiratie en interactie.

Partners

Fondsevent wordt georganiseerd door Fondsnieuws in samenwerking met de Nederlandse beleggingsindustrie

Locatie en route

Als het Fondsevent  live gaat plaats vinden dan zullen we het organiseren bij:
Spoorwegmuseum
Maliebaan 16
Utrecht

Bij het museum is er voldoende parkeergelegenheid.