Fondsevent

asdasdasd

25 September 2017
Theater Amsterdam

Fondsevent 2020

De wereld staat op de drempel van een nieuw tijdvak. Die ontwikkeling tekende zich al lang af. Er is sprake van grote, wereldwijde ontwikkelingen zoals vergrijzing, verduurzaming, schuldaccumulatie en extreem lage rentes en een verschuiving van de financieel economische en politieke macht van West naar Oost (Verenigde Staten versus China). Deze ontwikkelingen, die gepaard kunnen gaan met een systeemcrisis, hebben tractie gekregen door de exogene factor van een pandemie. Te verwachten is dat de rol van overheden verder versterkt zal worden, en dat de coronacrisis ook een aantal andere ontwikkelingen zal versnellen, zoals verduurzaming van de economie, de verhouding tussen kapitaal en arbeid en dat geprobeerd zal worden de belastingen voor bedrijven en voor welgestelde burgers te verhogen.

Op maandag 28 september wordt er samen met u een interactief spel gespeeld, waarbij externe experts diverse scenario’s onder de loep nemen. Nadat we dit spel gespeeld hebben zullen de experts van Fondsnieuws, o.a.: Han Dieperink, Roelof Salomons, en Han de Jong in de Investment Office de nieuwe wereld duiden. 

Agenda

Het Fondsevent is dit jaar geen fysieke bijeenkomst, maar een maand lang een virtuele verkenning van de ‘nieuwe wereld’. Met de grote finale op maandag 28 september. Met uw aanmelding voor het Fondsevent sturen wij u interessante video's, nodigen we u uit mee te doen aan interactieve ronde tafel sessies . .
De ronde tafels vinden plaats op woensdag 9, 16 en 23 september van 13:00 - 14:00 uur. Het is ook mogelijk om de ronde tafel on demand terug te kijken. 
 

Woensdag 9 september - Thematisch beleggen (Engelstalig)

Een goed gediversifieerd thema, verspreid over meerdere sectoren, kan een interessante portefeuille vormen en het beste rendement opleveren. Aan deze virtuele tafel schuiven drie themabeleggers om te praten over het succes van thematisch beleggen in de afgelopen jaren, uitgedrukt in rendement en instroom van kapitaal. Ook vertellen zij welke thema’s zij kansrijk achten in de wereld post-corona.

Woensdag 16 september  - Duurzaamheid (Engelstalig)

Duurzaam beleggen was de zilveren rand rondom de donkere corona-storm. Gedurende de pandemie hebben beleggers vaker gekozen voor duurzame strategieën, die ook beter rendeerden dan hun niet-duurzame tegenhangers. De draai naar duurzaam beleggen was echter al voor de corona-crisis gemaakt, en zal ook post-corona aanhouden. Drie duurzame beleggers blikken vooruit aan deze virtuele ronde tafel. Waar gaat het heen met duurzaam beleggen?

Woensdag 23 september - De economie post-corona (Nederlandstalig)

Waarheen? Waarvoor? Laat die vragen maar over aan deze drie Nederlandse macro-economen van naam en faam. Een blik naar de economie en de wereld post-corona. Wel of geen inflatie? Een lage groei en een lage rente? Einde van de globalisering? Leve lokaal? Inclusief kapitalisme of blijft de aandeelhouder winnen? Gaat China of de VS aan de ecomische touwtjes trekken? Een tafel vol macro-economische vragen en met nog meer antwoorden.

Aegon Asset Management, Olaf van den Heuvel 

Kempen, Lars Dijkstra

ACTIAM, Corné van Zeijl 

Maandag 28 september - finale Fondsevent

Tijd Onderdeel
11:00 uur Aanvang programma; introductie Beleggingspel
11.05 uur Start spel
11.45 uur Einde spel; reflectie van Fondsnieuws experts 
 
 
 
12.30 uur Einde spel

 

Experts

Han de Jong
Expert Fondsnieuws

Han de Jong, voormalig hoofdeconoom van ABN AMRO

Roelof Salomons
Expert Fondsnieuws

Roelof Salomons, Hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer RUG en strategisch adviseur Mercer

Han Dieperink
Expert Fondsnieuws

Han Dieperink, voormalig Chief Investment Officer Rabobank, consultant en onafhankelijk belegger

Vincent Triesschijn
ABN AMRO

Vincent Triesschijn, directeur duurzaam beleggen, ABN AMRO.

Corné van Zeijl
ACTIAM

Corné van Zeijl, beleggingsstrateeg en -analist, ACTIAM

Kees Ouboter
ACTIAM

Kees Ouboter, responsible investment officer, ACTIAM

Brunno Maradei
Aegon Asset Management

Brunno Maradei, hoofd ESG, Aegon AM

Olaf van den Heuvel
Aegon Asset Management

Olaf van den Heuvel, chief investment officer, Aegon AM

Pamela Hegarty
BNP Paribas Asset Management

Pamela Hegarty, fondsmanager BNP Paribas Disruptive Technology Fund, BNP Paribas AM

 

 

Wim Vandenhoeck
Invesco

Wim Vandenhoeck, senior portfolio manager, Invesco Oppenheimer Emerging Market Local Currencies Debt Fund

Paul Syms
Invesco

Paul Syms, hoofd EMEA ETF fixed income product management, Invesco

Lars Dijkstra
Kempen

Lars Dijkstra, chief investment officer, Kempen

Richard Klijnstra
Kempen

Richard Klijnstra, head of sustainable value, Kempen

Hendrik-Jan Boer
NNIP

Hendrik-Jan Boer, head of sustainable & impact equity investing, NN IP

Jeroen Bos
NNIP

Jeroen Bos, head of responsible investing, NN IP

Gertjan Van Der Geer
Pictet

Gertjan Van Der Geer, senior investment manager thematic equities, Pictet AM

Holger Frey
Robeco

Holger Frey, senior portfolio manager, Robeco

Jack Neele
Robeco

Jack Neele is lid van het Trends Equities team en portefeuillemanager van de Robeco Global Consumer Trends Equities strategie. 

Felix Odey
Schroders

Felix Odey is Equity Analist bij Schroders.

Mark Lacey
Schroders

Mark Lacey is head of commodities bij Schroders

Artikelen redactie

Fondsevent 2020: beleggen in het post-corona tijdperk
Op maandag 28 september organiseert Fondsnieuws de 13e editie van het Fondsevent. Thema: 'Strategy shift'.
Want hoe bereid je je als belegger voor op het post-corona tijdperk, waarin een diepe recessie gepaard gaat met lage rente, financiële repressie en bedrijven waarvan je je afvraagt of ze solvabel zijn?
https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/fondsevent-2020-beleggen-het-post-coro...

ING: duurzaam overklast gewone portefeuille met 5%
De modelportefeuille Duurzaam Select van ING doet het year to date maar liefst 5 procentpunt beter dan de gewone portefeuilles. 'Het is op dit moment het paradepaardje binnen het Investment Office', zegt Bob Homan die aan deze afdeling leiding geeft.
https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/ing-duurzaam-overklast-gewone-portefeuille-met-5

ABN Amro: we zijn beducht voor tweede orde-effecten
'We zijn zeer beducht voor de zogenoemde tweede orde effecten, zoals bedrijven die het niet redden, stijgende werkloosheid en als gevolg daarvan minder investeringen en minder consumptie. Dat heeft een negatief effect op de economie en deels ook op de financiële markten.'
 

Rabobank: het is wijs nu al op inflatie te anticiperen
Er zijn inflatoire krachten die op de middellange termijn er voor kunnen zorgen dat de prijzen stijgen. Daarbij valt te denken aan een verruimend begrotingsbeleid, deglobalisering, stijgende grondstoffenprijzen. Ook speelt mee dat de ECB mogelijk zijn inflatiedoelstelling van 2 procent omzet in een meer 'opportunistische' bandbreedte.
https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/rabobank-het-wijs-nu-al-op-inflatie-te-anticiperen

Van Lanschot: V-vormig herstel heeft zijn top bereikt
De economie opereert ver onder zijn capaciteit, hetgeen deflatoire druk oplevert, zeker als tegelijkertijd de werkloosheid stijgt en van loonsverhogingen geen sprake zal zijn. Dat er toch discussie is over inflatie komt door de stimulering van centrale banken. Maar met het risico van overstimulering valt het wel mee.

InsingerGilissen: ECB stuwt inzet risico-strategieën
'Het effect van het centrale bankbeleid wordt in de markt nog altijd onderschat. Dat is zeer proactief en gaat de markt voor langere tijd beheersen. Dat komt doordat de rentes historisch laag worden gehouden, wat een effect heeft op de risico-strategieën. En dat geeft ons vertrouwen

https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/insingergilissen-ecb-stuwt-inzet-risico-strategie%C3%ABn

 

 

 

 

Partners

Fondsevent wordt georganiseerd door Fondsnieuws in samenwerking met de Nederlandse beleggingsindustrie

Contact

Voor vragen over Fondsevent kunt u een mail sturen naar info@fondsevent.nl