Cynthia Liem

Dr.ir. Cynthia Liem is universitair hoofddocent in de Multimedia Computing Group aan de TU Delft. Na een MSc in Media and Knowledge Engineering (informatica) aan de TU Delft vervolgde ze een promotietraject op het gebied van digitale muziektoegankelijkheid, medegefinancierd door een Google European Doctoral Fellowship. Hiernaast studeerde ze klassiek piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Industriële ervaring deed ze op bij Bell Labs Netherlands, Philips Research en Google. Verder was ze in 2018 Researcher-in-Residence aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, en is ze van 2021-2026 lid van De Jonge Akademie.
 
Als wetenschapper initieerde en coördineerde ze verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten op het gebied van informatietoegankelijkheid en niet-triviale informatiefiltering, zowel in de culturele sector, in interdisciplinaire samenwerking met sociale wetenschappers, en in het ICAI AI for Fintech lab. Hierbij is ze met name geïnteresseerd in het ontwikkelen van AI-technologie, die mensen in staat stelt buiten eigen perspectieven te kijken, die zowel betrouwbaar als te vertrouwen is, en die verantwoord ingezet kan worden. Ook is ze nog steeds actief als musicus, en zoekt ze als pianist van het internationaal bekroonde Magma Duo (met Emmy Storms, viool) naar manieren om minder verkende muziek- en genreverbindingen naar een breder publiek te brengen.
 
Cynthia zet zich hiernaast al jaren in om (vragen rond) digitalisering toegankelijk te maken voor een breed publiek, onder andere als oprichter van de Youth Music Challenge, waarin jongeren muziekdiensten van de toekomst ontwerpen die de maatschappij beter kunnen maken. Tegelijkertijd wordt ze steeds vaker gevonden als publieke duider van digitalisering, AI en maatschappelijke impact in de media (o.a. november 2021 in Trouw, als eerste technische commentator op het risicoclassificatiemodel van het toeslagenschandaal, en in verschillende samenwerkingen met Argos). Bij al deze ervaringen viel het haar op hoe groot de kloof tussen 'technische' en 'niet-technische' stakeholders momenteel is. Als themaleider Digitalisering in het kernteam van TU Delft | The Hague probeert ze deze kloof te dichten, en zet ze zich actief in om Delftse digitale expertise dichter naar bestuur en beleid te brengen.